Prijava / Registracija
Zlatne ribice: Održavanje akvarijuma

Zlatne ribice: Održavanje akvarijuma

U akvaristici, zlatne ribice popularne su kao početničke ribe. Međutim, najčešće se drže u staklenim ili plastičnim kuglama, bez odgovarajućeg pročišćivača vode ili vazdušne pumpe, zbog čega pate.

Pored neželjenih otpadaka koji su vidljivi golim okom, postoje i nevidljivi u formi nitrata i fosfata. Oni su štetni za ribe i čine ih podložnijim bolestima. Porast nitrata će usporiti rast mladih riba, a može uticati i na smanjenje reproduktivnih funkcija kod odraslih. Nitrati i fosfati utiču i na razvoj algi, pa je menjanje vode najbolji način da održavate nivoe ovih materija niskim.

Minerali su bitni za zdravlje vaših riba kao i stabilan hemijski sastav vode, jer će nedostatak minerala negativno uticati na snagu i zdravlje riba. S vremenom se oni ili iskoriste ili isfiltriraju. Ako se ne menjaju, pH vrednost će opasti.

Menjanje vode trebalo bi da predstavlja deo redovnog održavanja akvarijuma. Koliko ćete često to raditi zavisi od brojnih faktora. Manji akvarijumi će zahtevati češće menjanje vode nego veći i slabo naseljeni akvarijumi.

Zlatne ribice: održavanje akvarijuma - Apetit shopMenjajte deset do petnaest posto vode svake nedelje, osim ako imate prilično naseljen akvarijum – onda bi trebalo promeniti dvadeset posto. Slabije opremljeni akvarijumi mogu izdržati do dve nedelje, ali to je granica preko koje se ne sme ići.

Neki ljudi misle da je dodavanje vode u akvarijum isto što i menjanje vode. To, naravno, nije slučaj. Dodavanje vode ne uklanja otpatke pa se nemojte zavaravati da je voda čista samo zato što ste dodali malo sveže vode u postojeću.

Kada menjate vodu, prvo je pustite da malo odstoji kako bi se razložili rastvoreni gasovi koji inače mogu biti opasni za ribe. Vreme je potrebno i da se pH vrednost vode stabilizuje pre nego što se ribe dodaju u akvarijum.

Takođe, trebalo bi da znate da čišćenje peska remeti zdrave kolonije bakterija. Filter je druga lokacija na kojoj ove bakterije rastu pa ne bi bilo mudro da oba mesta očistite istovremeno. Najbolje je filter očistiti između dva menjanja vode.