Prijava / Registracija

CatanDog's

CatanDogs's - Pouzdano i trajno sredstvo u zaštiti pasa i mačaka od buva, krpelja i ostalih spoljnih parazita. Ovaj spoljni antiparazitik generiše elektromagnetne i skalarne talase iz zemljinog magnetnog polja i kretanja životinje kroz njega pri čemu po Lencovom zakonu dolazi do stvaranja struje izuzetno male snage koje je dovoljno da aktivira CatanDog's medaljon, koji se tada ponaša kao resonator i formira zaštitno polje koje odbija parazite. Ovaj medaljon se jednostavno zakači na ogrlicu životinje od kada je potrebno 7-20 dana da formira zaštitno polje i ne skida se, čak ni prilikom kupanja. CatanDog's je vodootporan, netoksičan i nije štetan ni u kontaktu sa malom decom, pa nije potrebno dodatno pranje ruku nakon dodira sa istim. Nema neželjenih dejstva kako na životinju tako i na ljude u okolini.